» » Топлоизолации с фибран XPS

Топлоизолации с фибран XPS

Топлоизолации с фибран XPS

Екструдиран пенополистирен представляват термоизолационен материал (XPS), произведен от полистирен и подходящи разбухващи вещества чрез процес на непрекъснато екструдиране, с който се оформя непрекъсната плоскост с желаната дебелина. Екструдиран пенополистирол (XPS) (фибран, стиродур, стирофлекс, монодур, глазформ и др.)

XPS се получава от пяна на същия полимер, но при различна технология на оформяне на микропорите, която ги прави по-малки и най-важното, със затворена структура. Така се постига абсолютна водо и паронепропускливост, както и по-висока якост при същата плътност. Заедно с повишената устойчивост на стареене, това са и предимствата на екструдирания пенополистирол пред експандирания, но при сравнително по-висока себестойност на материала. Макар и с много по-висока якост от минералната вата, XPS не предлага подобна сигурност срещу звуково и температурно натоварване. Материалът се квалифицира като В1 по клас на горимост и е самогасим.

Екструдираният пенополистирол има по-тясна и специализирана употреба поради по-достъпните алтернативи в общите случаи на изпълнение на топлоизолации. Високата му якост го прави най-подходящ за изолиране на фундаменти и фундаментни плочи, под тежконатоварени сутеренни плочи, за тежки или използваеми обърнати покриви, за покривни гредоскари на скатни покриви. Водонепропускливостта на XPS е основно предимство при изпълнение на топлоизолации под кота нула – на фундаменти и сутеренни стени, мокри помещения и индустриални подове.